Stipendium

Allkristna Polisförbundets stipendium

Stipendium
Allkristna Polisförbundet delar ut stipendium till polisanställd eller polisanställds bröstarvinge för studier i teologi eller bibelskola på eftergymnasial nivå. Stipendiet kan även omfatta evangelisationsresa eller volontärinsats i kristet sammanhang eller på uppdrag av en kristen organisation.

PolisSyfte
Aktionen ska leda till en fördjupning av stipendiatens kristna liv och/eller en insats för att dela evangelium eller genomföra sociala eller humanitära hjälpinsatser i och genom en kristen organisation.

Tid
Projektet verksamheten ska omfatta minst en månad, om den är förlagd inom Norden. Vid projekt utanför Norden, i minst en vecka.

Stipendiebelopp
AKP delar ut minst 500 kr och max 3 000 kr. Beloppet får inte överstiga tio procent av föreningens tillgångar.

Ansökan
Ansökan sker skriftligen till styrelsen, som prövar om stipendium ska delas ut.
Ansökan ska vara inkommen senast den 1 januari årligen.

Återkoppling
Stipendiaten åtar sig att återkomma med en skriftlig återkoppling som ställs till styrelsen och redovisas inom en månad efter avslutad aktivitet.

Beslut
Styrelsens beslut om stipendium kan inte överklagas.

Skicka in dina frågor om stipendium här:

[pirate_forms]