Polisbibeln

Nu kommer äntligen vår Polisbibel!

Allkristna Polisförbundet har tillsammans med Bible for the Nations tagit fram denna Bibel. Den innehåller bland annat berättelser av poliser som på olika sätt upplevt att det finns en verklig Gud som fungerar både i vardagen och när tjänsten ställer riktigt tuffa krav.

Det var vid Allkristna Polisförbundets årsmöte 2006 som vi kom överens om att ta fram ett Nya Testamente med vittnesbörd och bibeltext. Ett redskap till vägledning och tröst för i första hand kollegor men även andra som kan bli uppmuntrade och berörda av polisers vittnesbörd.

Det är den andra Polisbibeln som producerats. Först var våra kollegor i Tyskland som gav ut ”sin” Bibel för några år sedan.

Läs mer om bibelavskiljningen som ägde rum i Missionskyrkan, Nässjö, 2010-06-20.


Bild på en polisbibel

Väkommen att beställa Polisbiblar!

Priser:
1 – 2 /ex 69.00 kr
3 – 6 /ex 40.00 kr
7 – 99/ex 33.00 kr
100 – 249/ex 30.00 kr
250 – 500/ex 26.00 kr
+ frakt

Du kan beställa via Groupwise/e-post:

per-olof.ostlund(at)polisen.se
Allkristna Polisförbundets PlusGiro-konto: 5 91 90-9 (bibelkontot)

Om du är polis/polisanställd och planerar att dela ut biblar till några kollegor så kontakta någon av oss i styrelsen för planering och priser.