Kontakta oss

Allkristna Polisförbundets styrelse

Elizabeth Lindau, Sydvästra Götaland, är ordförande.
E-post: elizabeth.flink(at)polisen.se

Anders Ögren, Västra Götaland, är kassör.
Mats Nilsson, Halland, är sekreterare.
Allkristna Polisförbundets PlusGiro-konton: 5 91 90-9 (bibelkontot)
Bankkonto: Swedbank  Clearingnr. 8169-5, Konto 694 992 335-0
Swish: 123 474 7382

Allmänna frågor: