Julhälsning 2022 från Kristna Polisförbundet

Här kommer en hälsning från styrelsen i Kristna Polisförbundet och en lite sen rapport från vår senaste konferens och årsmöte i Visby i september i år. Vi hade en mycket fin och välordnat konferens i Visby med bön, sång, fint vittnesbörd och en mycket intressant och trevlig guidning inne i Visby. Som alltid en trevlig festkväll med god mat och en fin avslutande gudstjänst på söndagen. Vi var ca 19 deltagare.

Anledningen till att vi dragit lite på att berätta och skicka ut protokoll från senaste årsmötet är väl att det känns tråkigt och tungt att komma med beskedet att vi på mötet inte såg någon annan utväg än att lägga ner Kristna Polisförbundet.

Som ni alla vet har deltagarantalet på våra konferenser minskat de senaste åren. Vi har alla blivit äldre och majoriteten deltagare ( så även i styrelsen) är nu pensionärer. På de två senaste konferenserna har det varit 4 – 6 aktiva poliser. Resten har varit pensionärer och respektive. Det har också varit svårt att få aktiva poliser till styrelse och engagemang att arrangera kommande konferenser.

Eftersom vi på årsmötet var överens om att Kristna Polisförbundet inte ska vara en pensionärsförening och inte de senaste åren sett någon nyrekrytering av yngre aktiva poliser, har vi tyvärr svårt att se en framtid för föreningen i nuvarande form. Föreningsverksamhet överhuvudtaget verkar inte vara något som ligger i tiden, något som tilltalar de yngre generationerna.

Vi kommer ha kvar vår Facebook sida och hoppas att den på något sätt ändå ska kunna finnas som någon form av sammanhängande länk och ett forum där vi har möjlighet till kontakt och skapa engagemang och kanske evenemang. Något konkretare än så kom vi inte fram till förutom att Bodil Andertun föreslog och har startat upp en bönekedja för polisen via telefon på söndagskvällar kl. 21:00. Vill ni vara med så hör av er till styrelsen, så vidarebefordrar vi kontakten till Bodil.

För att lägga ner föreningen krävs två beslut på två efter varandra följande årsmöten, varför vi kommer kalla till årsmöte även nästa år i september 2023. Givetvis finns fortfarande ett litet hopp om att någon har en idé, känner någon som vill engagera sig, ta vid eller på något sätt bidra till att föreningen kan leva vidare i någon form och det är också en anledning till att vi behåller hemsidan fram till september nästa år.

Här finns det senaste News/Prayerletter från ICPF. Vi hade i ICPF ( International Christian Police Fellowship) ett zoom-möte i styrelsen häromdagen, där vi pratade om framtiden. Pandemin har ju bidragit även där att kontakter och träffar minskat de internationella föreningarna emellan. Jag berättade om vår situation och att min roll i styrelsen kanske försvinner om jag inte längre respresenterar en kristen Polisförening i Sverige. ICPF:s styrelse lovade att be för vår situation!! Det planeras också ett internationellt möte
i Spanien i februari 2023. Skulle någon i föreningen eller om ni känner någon kristen polis som skulle kunna vara intresserad och inspireras av en sådan träff får ni gärna höra av er.

Var sak har väl kanske sin tid och vi får vara glada och tacksamma för allt vad föreningen under många år betytt för oss och våra kollegor. Den har haft stor betydelse för oss alla vill jag tro!!
Vi släpper ju inte kontakten och om inte förr så får vi tro att vi så många som möjligt ska ses på ett årsmöte nästa år!

Så nu vill styrelsen önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Vi önskar er alla allt gott och Guds rika Välsignelse!

Styrelsen Kristna Polisförbundet
Mats Nilsson
serkr.