Historik

Allkristna Polisförbundet har
nu firat sin 30:e konferens!

Det finns en hel del att säga om vår historik och det har spirat på lite olika håll i landet inför att Allkristna Polisförbundet så småningom hittade de former vi verkar i idag.

Min företrädare som ordförande pensionerade polismästaren Claes-Göran Roos ger oss här sin bild av historiken.

PeO Östlund
Ordförande

ALLKRISTNA POLISFÖRBUNDET

Det var en gång två kristna poliser. Den ene metodist (Åke Persson) och den andre pingstvän (Göran Olsson). Händelsevis blev båda engagerade i polismyndighetens brottsförebyggande arbete. Före den dagliga planeringen av arbetsuppgifterna började de med en bönestund på tjänsterummet. De bad bland annat för att det skulle bildas en bönegrupp på arbetsplatsen eftersom de visste att det fanns flera kristna kollegor i polisdistriktet.

Det hände i Eksjö i början av 80-talet.

Deras chef, som också var kristen, kände inte till deras bönestund och böneämnen, men under en semesterperiod hade han upplevt att det borde bildas just en bönegrupp på platsen. När han försiktigt nämnde det för Åke och Göran, sa de: ”Det här är ett bönesvar. Det tar vi hand om.”

Så bildades en bönegrupp med ett 20-tal deltagare som samlades några gånger i månaden. I Görans församling var Birger Skoglund pastor. När han hörde talas om bönegruppen frågade han om det inte fanns fler kristna poliser ute i landet. För att ta reda på det ringde Åke och Göran runt till församlingar och frågade om det fanns någon polis som församlingsmedlem. Efter en tid hade man en lista på kristna poliser i olika polisdistrikt. Då hade Birger Skoglund flyttat till Elimförsamlingen i Örebro. I samråd med Åke och Göran sände han ut brev och inbjöd till en samling i Örebro för kristna poliser och deras familjer. Det blev den första Allkristna konferensen.

Även kommande år samlades man i Örebro. Därefter hade verksamheten fått luft under vingarna och sedan dess inbjuder olika församlingar till den årliga konferensen, alltid den tredje veckohelgen i september.

Den kristna polisföreningen i Göteborg, som var etablerad sedan länge, har utgjort en stomme i verksamheten främst genom Lennart Johansson och Sievert Elgh. De som deltar uppskattar träffarna på grund av tillfället att få samtala och be över gemensamma frågor i skärningen mellan polisarbete och kristen tro. De manliga polisernas hustrur och de kvinnliga polisernas män har också haft utbyte av samtal och bön omkring deras gemensamma oro över att sända ut livskamraten i ett riskfyllt arbete.

Efter ett par år formaliserades föreningen som nu heter Allkristna Polisförbundet.

==============================================
Har du historik kring förbundet och/eller bilder skicka dem hit: info(at)allkristenpolis.se