Kristna Polisförbundet är:

  • en samfundsneutral förening för poliser, polisanställda och polisstudenter som har eller söker en kristen livssyn,
  • som varje år anordnar en konferens för gemenskap, bibelstudium, samtal och bön,
  • som tagit fram en ”polisbibel”, dvs. ett Nya Testamente med berättelser om tro och polisverksamhet,
  • som har systerorganisationer över hela världen, vi har bland annat haft utbyte med England, Nordirland, Tyskland och USA.
IMG_9696


Julhälsning 2022 och viktig information!

Här kommer en julhälsning från styrelsen i Kristna Polisförbundet och en lite sen rapport från vår senaste konferens och årsmöte i Visby i september i år.
Där beslutades att Kristna Polisförbundet lägger ner sin verksamhet på sikt och här vill vi berätta mer om detta, givetvis väldigt tråkiga beslut.

Läs mer här